Få länder har så mycket goda sötsaker som Frankrike i form av mjuka och hårda