Kakan har funnits sedan långt tillbaka i mänsklighetens historia. Den första kakan tros ha ätits redan på 600-talet efter Kristus i dåtidens Persien,